Hakkımızda

Pusula Güvenlik Araştırmaları Topluluğu (PUGAT), bağımsız bir düşünce ve araştırma topluluğu olarak çoğunluğu güvenlik bürokrasisinde yer almış kişilerce 2021 yılında kurulmuştur.

Son yıllarda Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar ve diktatoryal uygulamalar, yerel, bölgesel ve küresel anlamda sosyolojik, siyasi, ekonomik, dış ilişkiler ve medya alanında, özgürlükler ve güvenlik boyutlu birçok yıkıcı etki oluşturmaktadır.

PUGAT, bu sorunları derinlikli olarak analiz edip, sorunların çözümüne ve demokratik bir dünyanın oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

PUGAT, küresel güvenliğin inşasındaki en önemli adımlardan birisinin güvenliğin etik boyutlarını ihmal etmeden, bireylerin güvenliğinin sağlaması olduğuna inanmaktadır.

Bireylerin, toplulukların ve ülkelerin güvenlik algılarına etki eden parametreleri ve güvenlik kaygılarını, dünden bugüne yaşanan tecrübelerle ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan çözümlere barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerini önceleyen alternatifli güvenlik politikalarıyla katkıda bulunmak, PUGAT’ın amaçları arasında yer almaktadır.

Farklılıkların önemli bir zenginlik olduğu bilinciyle çalışmalarını yürüten PUGAT, önyargısız ve bağımsız fikirlerle ulusal ve uluslararası kamuoyuna katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

PUGAT’ın Temel Yayın ve Kullanım İlkeleri

Yayınlanan yazılarda;

  • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz.
  • Irkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle hiçbir kişi, kurum, kuruluş, topluluk ya da devlet kınanamaz, aşağılanamaz.
  • Eleştiri sınırlarını aşarak kişi ve kuruluşları aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
  • Sitede yayınlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazıların, basılı ya da dijital platformlarda bütün olarak yayınlanması izne tabidir.