Yunanistan’da Sığınmacıları Bekleyen Tehdit: “Push-Back”

PUGAT – Özel Haber

Yunanistan’ın güncel sınır güvenliği politikası: Sığınmacıların şiddet ve baskı ile geri itilmesi.

Yunanistan, ülke sınırlarında bulunan sığınmacı ve mültecilerin sayısını azaltmak için, yasal ya da yasadışı her yolu denemeye devam ediyor. Yasal yolları uygulamak için AB’ye destek çağrısında bulunan ve imzalanan anlaşmalarla sıkı mülteci politikalarına yasal zemin hazırlayan Yunanistan, bir yandan da uluslararası insan hakları hukukunu görmezden gelerek sığınmacılara şiddet uyguluyor. Son günlerde sınır karakollarında gözaltında tutulan birçok sığınmacı, uluslararası yasalara aykırı bir şekilde Türkiye’ye geri itiliyor (push-back).

Bilindiği üzere AB ve Yunanistan arasında 7 Haziran 2021 tarihinde imzalanan antlaşmaya göre Suriye, Afganistan, Pakistan Bangladeş ve Somali uyruklu sığınmacılar için Türkiye, güvenli üçüncü ülke statüsüne alındı. Böylelikle bu beş ülkeden gelen sığınmacılar için Yunanistan ve Avrupa Birliği ülkelerine iltica etme yolları neredeyse kapandı diyebiliriz. Bu ülkelerden gelen sığınmacılar Yunanistan’da iltica prosedürünü başlatır başlatmaz, Yunanistan kendisinde bu ülke vatandaşlarını Türkiye’ye iade etme hakkını görüyor.

İnsan hakları savunucuları bu kararı kınarken Türkiye’nin bu ülke vatandaşları için güvenli ülke olmadığını da vurguluyorlar. Gerekçe olarak da Türkiye’nin içinde bulunduğu anti-demokratik yönetim şekli ve güven vermeyen sığınma ve iltica sistemini gösteriyorlar. Türkiye’ye sığınma talebinde bulunma ve koruma elde etme hakkının sınırlı ve neredeyse imkânsız olmasının yansıra, Türkiye’de terörizmle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar çerçevesinde sığınmacıların tutuklanması da sürpriz olmayan bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

Daha kötüsü ülkelerindeki zulümden ve şiddetten kaçarak özgürlüğe kavuşmak için yola çıkan bu insanların “gönüllü” olarak kendi ülkelerine dönmeleri için Türkiye’de şiddet ve baskıya maruz kaldıkları da belirtiliyor. Yani AB’nin Türkiye ile 2016 yılı Mart ayında yapmış olduğu, Yunanistan’a gelen yasadışı göçmenlerin Türkiye’ye iadesine ilişkin anlaşma, bu kapsamda Türkiye’ye yapılan finansal destek ve hatta 25 Haziran’da tekrar gündeme gelen 3 Milyar Euro’luk yardım paketi, bu korumaya muhtaç olan insanların ihtiyaçlarına cevap vermiyor.

Bir taraftan da Avrupa Birliği, kendi sınırları içerisindeki mülteci sayılarını azaltmak için mevcut Türkiye Cumhuriyeti yönetimi ile anlaşma yolları arıyor. Bu arayış neticesinde ortaya çıkan tablo ise dünya kamuoyunca da malum ve 2020 yılı başlarından beri tecrübe ediliyor. Erdoğan bu durumu AB’yi tehdit maksatlı bir koz olarak elinde bulundurmaya devam ediyor.

Diğer taraftan da Uluslar Arası Af Örgütü (Amnesty International)’nün 22 Haziran ‘da yayınladığı raporda da bir kez daha vurgulandığı gibi Yunanistan’ın mevcut sınır politikası sığınmacıları şiddet ve baskı ile geri itmekten ibaret. Deniz sahasında gerçekleşen geri itme faaliyetlerinin yanında Yunanistan’a ait güvenlik güçleri Türkiye-Yunanistan Meriç Nehri sınırında yakaladıkları sığınmacıları herhangi bir yasal prosedür başlatmadan şiddet uygulayarak tekrar nehir yataklarına bırakmak suretiyle Türkiye’ye geri gönderiyorlar.

Uluslararası Af Örgütü’nün raporunda sınır geçişi esnasında yakalan sığınmacıların yanısıra, 700km ye kadar iç kesimlerde bulunan yerleşim yerlerinde bulunan göçmenlerin de bu bölgeye üniformalı ya da sivil kişiler tarafından getirilerek geri itildiği belirtiliyor. Bu durum tüm sığınmacıları Türkiye sınırlarında belirsizliğe ve güvensizliğe iterken, Erdoğan’ın şiddet ve zulüm politikalarından kaçarak, Avrupa ülkelerinde özgürlük ve koruma arayan Türk vatandaşları açısından daha da trajik sonuçlar doğuruyor.

Ne yazık ki kendi vatandaşlarını koruma niyetiyle katı kurallar uygulayan Yunanistan ve AB ile kendi canlarını kurtarmak, özgürce yaşamak ve yeni hayatlar kurmak isteyen sığınmacıların mücadeleleri, hem coğrafi sınırlarda hem de toplum içerisinde oluşan sosyal sınırlarda devam etmekte.

Konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için:

https://www.amnesty.eu/news/greece-pushbacks-and-violence-against-refugees-and-migrants-are-de-facto-border-policy/
https://www.proasyl.de/news/aus-bruessel-und-athen-angriffe-auf-die-fluechtlingskonvention/
https://www.thejournal.ie/eu-turkey-billions-syrian-refugees-5477453-Jun2021/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_6162