Mağduriyetin Sıradanlığı ve Kanıksanmışlığı

Mağduriyetin bireysel hikâyesi, kişilerarası ilişkiler etrafında örgülendiğinde, bireyde oluşturduğu travmanın göstergeleri nispeten somut ve ölçülebilir niteliklere sahiptir. Bu ilişkinin aktörleri (her iki yönü için...
mağdur, mağduriyet, acı çekme, haksızlık, hukuksuzluk, adalet,

Mağdur

Mağdura ve mağduriyete dair düşünceleri sistematize ederken birçok hipotez oluşturmak mümkündür. Hipotezleri desteklemek için kurulacak her cümleyi, o hipotezi doğrulamak ya da yalanlamak için...

İnsan Neyden Korkmalı?

İnsanlardan, mesela diktatör ruhlu yöneticilerden korktuğumuz kadar, insan olmanın gereklerini yerine getiremiyor olmaktan korkuyor muyuz? Hayır! Peki, bu korkusuzluk hali, vicdanlarımızda bir ürperti oluşturuyor mu?...
korku, korkunun sıradanlığı, kötülüğün sıradanlığı, kötülüğün şeffaflığı, korku ve kaygı, kaygılar,

Korkunun Sıradanlığı

Son günlerde korku kavramı üzerinden bir tartışmadır aldı başını gidiyor. Çoğu zaman korkularımızı bireysel kaygılarımızın ötesine taşıyamıyoruz. Önü alınamayan toplumsal sorunlara dair herkesin bir düşünce...
kolektif bilinç, kollektif bilinç

Kolektif Bilinç (4) Değerler Sistemi ve Hatalı Kodlamalar

Kolektifin bilincin inşasında ortak değerler sisteminin ne denli önemli olduğundan sıklıkla bahsedildi. Bu bölümde, söz konusu değerler manzumesinin oluşumunda dikkat edilmesi gereken birkaç hassas...
kolektif bilinç, kollektif bilinç

Kolektif Bilinç (3) Kurşun Geçirmez Zırh

Kolektif bilincin vücudumuzdaki bağışıklık sistemine benzer mekanizmaları mevcuttur. Örneğin, Lenf bezleri (Lenf düğümleri), enfeksiyon ve hastalıklara karşı vücudun savunma sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu...
kolektif bilinç, kollektif bilinç

Kolektif Bilinç (2) Ahlaki Değerler ve “Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın”...

“Kolektif Bilinç” kavramının tarihsel çıkış noktasını göz önüne aldığımızda, sosyolojik anlamda önemli bir boşluğu doldurduğunu görürüz. Bu noktada şu soruları dikkate alalım: Demokrasi, insan hakları,...
kolektif bilinç, kollektif bilinç

Kolektif Bilinç (1) Toplumsal Antikorumuz

Harp tarihi okurları iyi bilir ki, hiçbir zaman, tek bir askerin eline alacağı tüfek ve teçhizatla yapacağı münferit hareketler, topyekûn bir savunma için fazla...

Otoyolda Namaz ve Maneviyat Güvenliği Sorunu

Maneviyattan arınmış bir din anlayışı neticesinde ortaya çıkan eylemler sadece bireysel değil toplumsal boyutları da olan ciddi bir güvenlik sorunudur. Geçtiğimiz günlerde görüntüleri sosyal medyada...
entelektüel kapasite

Entelektüel Kapasite (3) Teşhis ve Çözüm Önerileri

Önceki iki bölümde ana başlığımıza dair çeşitli kavramları irdeledik, bilimsel veriler ortaya koyduk, iktidarın yıllardır toplumu ve gelecek nesilleri nasıl ve neden cehalet çıkmazına...
entelektüel kapasite

Entelektüel Kapasite (2) Sorgulayan Toplum ve İktidarın Karnesi

Liyakatsiz yöneticiler, sorgulayan ve körü körüne itaat etmeyen toplumlarda kendilerine rahat edecekleri bir görev alanı bulamazlar. Bu sebeple, donanımlı, ne istediğini bilen, farklı kaynaklardan...
entelektüel kapasite

Entelektüel Kapasite (1) Yıllardır Tırpanlanan Entelektüel Kapasitemiz

Hayat kalitesini artırmak ve toplumu iyileştirmek bilimin amaçları arasındadır. Fakat sanki sırf bu amaçlar gerçekleşmesin diye, geçmişten günümüze bir takım politikacılar ve hükümetler sosyal...

Diktatörlük Yolu

Herhangi bir makamı elde eden kişiler, bulundukları makamı kolay kolay terk etmek istemezler. Özellikle doğu toplumlarında ve demokrasiden uzak Afrika toplumlarında. Eğer buralardaki yöneticiler...

Siyaset Mühendisliğinin Dünü ve Bugünü

Siyaset, zamanın acımasız biçimde değişime uğrattığı bir yönetim ve iletişim alanı. Herkesin bildiği, daha doğrusu bildiğini zannettiği, oysa gerçekte birçoğumuzun inceliklerine vakıf olamadığı bir...
durumsal farkındalık

Zihnimizin Antivirüs Programı: Durumsal Farkındalık (4) Görsel Medya ve Teyit Yanlılığı

Yazımızın da çıkış noktasını oluşturan iletişim vasıtalarından olan görsel ve yazılı medya, durumsal farkındalık mekanizması ile en etkili sonuç alabileceğimiz yerlerden birisidir. Örneğin, karşımızda...

Zihnimizin Antivirüs Programı: Durumsal Farkındalık (3) Kavrama ve Mukayese

Durumsal Farkındalığın ikinci ana bölümüne geçmeden hatırlatmakta fayda var. Birinci bölüm doğru bir şekilde yerine getirilmeden devamında yapılan gayretler bir şey ifade etmeyecektir. İkinci bölümün...
durumsal farkındalık

Zihnimizin Antivirüs Programı: Durumsal Farkındalık (2) Zihinsel Resim ve Algıda Seçicilik

Birçoğumuz, “İki resim arasındaki 7 farkı bulunuz,” türünden bulmacalar çözmüşüzdür. Genellikle bulmaca çözülürken resimlerden birisi referans alınır ve diğer resimdeki farklılıklar bulunur. Durumsal Farkındalık...
durumsal farkındalık

Zihnimizin Antivirüs Programı: Durumsal Farkındalık (1)

Birey ve toplum, bilinçaltının savunmasız sınırlarından içeriye girmek için fırsat bekleyen mütecaviz unsurlara karşı, sağlam ve etkin gözetleme kulelerine şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Adeta bir...

Kurtuluş Mafyanın Haykırmasında mı, Halkın (Durumsal) Farkındalığında mı?

Gelişen teknoloji ve iletişim vasıtaları ile bilgiye ulaşmak her zamankinden daha fazla kolaylaşmıştır. Ancak bu kolaylık, bilginin kaynağının ve güvenilirliğinin tespitinde bir takım zorlukları...